Balonları Patlatalım projesi katılımcıları sizler için bir kısa test hazırladık.

12 soruyu yanıtlayın ve bilgi seviyenizi ölçün.

Bireylerin veya grupların toplumu daha iyi hale getirmek için harekete geçme sürecine toplumsal katılım denir.
O esnada tam olarak ne gerçekleşir?

Dinler arasında barış olmadan, medeniyetler arasında da barış sağlanamaz. Dinler arası diyaloğun temel amacı barış ve uzlaşım kültürü inşa etmektir.  Peki bunu nasıl uygulayacağız?

Kültürel farklılıklar genellikle dil, ulusal veya dini kimlikle bağlantılıdır.

Çeşitlilik nasıl yaşanır ve uyum nasıl korunur?

Aile, temel kişiler arası ilişkilerle, dünyaya dair ilk ve belirleyici bilgiyle, doğru ve yanlış bilincinin oluşumuyla, ahlaki değerlerle ve çok daha fazlasıyla bağlantılıdır.

Başka bir adam için kapıyı tutan bir adam. Sivil bir girişimde bir araya gelen bireyler. Ortak bir hedef için bir araya gelen ülkeler. Bunların hepsi dayanışmanın biçimleridir. Peki ama nedir bu dayanışma?

Ülkeler ve uluslararası ittifaklar en geniş, aileler ve arkadaşlık grupları ise en dar topluluk biçimleridir.
Bu iki alan arasında bir ara alan vardır: Buna sivil toplum denir.

Haydi Balonları Patlatalım

''Haydi Balonları Patlatalım'' projesi hakkında

Katolik ve Müslüman inançlarına sahip aileler, çoğunlukla Slovenya'dan katılan büyük aileler ve Türkiye'den gelen mülteci aileler, birbirimizi daha yakından tanımak istediğimize karar verdik.

Birlikte iki yaz kampı düzenledik. Bizi daha iyi sosyal bireyler haline getirecek altı tema seçtik ve bu temalar üzerinde çalışmalarımızı derinleştirdik. Bunlar:

  • toplumun temel birimi olarak aile,
  • kültürlerarası diyalog,
  • dinler arası diyalog,
  • toplumsal katılım,
  • sivil toplum ve
  • dayanışma.