Sodelavci projekta Počimo mehurčke smo za vas pripravili kviz. 

Odgovorite na 12 vprašanj

in med prvimi – takoj po izidu - pridobite brezplačen priročnik!

Procesu, ko se posamezniki ali skupine udejstvujemo za spremembo družbe na bolje, pravimo družbena participacija.

Kaj se takrat pravzaprav dogaja?

Brez miru med religijami ni miru med civilizacijami. Temeljni namen medreligijskega dialoga je gradnja miru in kulture srečanja.
Toda kako to izvajati?

Kulturne razlike so pogosto povezane z jezikom, narodno ali religijsko identiteto. 

Kako živeti različnost in ohranjati povezanost?

Z družino so povezani temeljni medčloveški odnosi, prva in odločilna spoznanja o svetu, oblikovanje zavesti o dobrem in zlu, moralne vrednote in še marsikaj.

Človek, ki drugemu človeku pridrži vrata. Posamezniki, ki se povežejo v civilno iniciativo. Države, ki se povežejo za skupen cilj. Vse to so oblike solidarnosti. A kaj sploh je solidarnost?

Države in mednarodne povezave so najširše, družine in prijateljske skupine pa najožje oblike skupnosti. Med tema dvema prostoroma pa je vmesni prostor - prostor civilne družbe.

O projketu Počimo mehurčke

Družine katoliške in muslimanske veroizpovedi, povečini večje družine iz Slovenije in begunske družine iz Turčije, smo se odločile, da se želimo bolje spoznati.

Skupaj smo pripravili dva poletna tabora. Na njih smo izbrali in nato poglabljali šest tematik, s katerimi bomo boljši v družbenem delovanju. Te so:

  • družina kot temeljna celica družbe,
  • medkulturni dialog,
  • medreligijski dialog,
  • družbena participacija,
  • civilna družba in
  • solidarnost.